تماشا کردن – ساعت وام ده میلیونی وام 10 میلیونی

تماشا کردن – ساعت: وام ده میلیونی وام 10 میلیونی قانون اساسی بهانه جویی بانک مرکزی ده میلیون قانونی ازدواج میلیونی اقتصادی منابع

گت بلاگز اخبار اجتماعی یه بار دیدی، شد! ، طنز

روزنامه کشور عزیزمان ایران در ستون طنز خود نوشت: «دیروز که سبزه گره زدم، هرگز فکر نمی کردم این قدر سریع نشانه هایش را ببینم. خبر این که مدیر شرکت زندان ها و کا

یه بار دیدی، شد! ، طنز

طنز/ یه بار دیدی، شد!

عبارات مهم : زندان

«دیروز که سبزه گره زدم، هرگز فکر نمی کردم این قدر سریع نشانه هایش را ببینم…»

روزنامه کشور عزیزمان ایران در ستون طنز خود نوشت: «دیروز که سبزه گره زدم، هرگز فکر نمی کردم این قدر سریع نشانه هایش را ببینم. خبر این که مدیر شرکت زندان ها و کارها تأمینی و تربیتی کشور گفت: «با وجود این که کسی تلاش می کند با نخوردن آب و غذا، شرایط بدی را جهت خود فراهم کند ولی زندان در تلاش است این اتفاق نیفتد و از آن جلوگیری شود.»

اصغر جهانگیر در ادامه اضافه کرد: «حتی اگر فردی از نظر معنوی و روانی دچار مسئله باشد و آب و غذا نخورد، ما به عنوان مجموعه زندان تلاش می کنیم فرد را از نظر معنوی و روانی بازسازی و ارشاد و شرایط مناسبی را جهت او فراهم کنیم.»

یه بار دیدی، شد! ، طنز

رئیس شرکت زندان ها تأکید کرد: «اگر هم در این طور مواقع نیاز به حضور دکتر باشد، از دکتر استفاده می شود و در این ارتباط مشکلی وجود ندارد.»

با این گفته آقای جهانگیر نور امید در دلم روشن شد. باور کنید کم کم مسئولان این گونه خدمات را در بیرون از زندان هم ارائه خواهند داد. من که با این همه پرسشها معنوی و روانی از همین الان دارم خودم را آماده می کنم که از نخستین افراد خدمات گیرنده باشم. تصورش را بکنید دچار مسئله شده است اید، روح و روان تان درگیر است و همه راه ها را جهت خود بسته می بینید. شرکت دستمزدت را پرداخت نکرده، صاحبخانه در پی حکم تخلیه ات هست، اقساط وام تلنبار شده… خسته و درمانده می روی پشت بام هوایی بخوری، می روی روی لبه بام می ایستی، فکرهای اشتباه به سرت می زند. ناگاه بالگردی به سمتت نور می تاباند. چند نفر با یونیفورم های مرتب امدادی به سمتت می آیند و با حرف های خوب تو را به پایین می کشند. سوار اتومبیل می کنند و به سمت مرکز بازسازی می برندت، در مسیر تا می توانند برایت جُک تعریف می کنند و قلقلکت می دهند.

روزنامه کشور عزیزمان ایران در ستون طنز خود نوشت: «دیروز که سبزه گره زدم، هرگز فکر نمی کردم این قدر سریع نشانه هایش را ببینم. خبر این که مدیر شرکت زندان ها و کا

یک نفر شیرینی در دهانت می گذارد یک نفر به تو شربت می دهد. چند روز تو را به استخر می برند با تو ورزش می کنند. به تو غذا می دهند، شب برایت قصه می خوانند تا بخوابی. هنگامی که حسابی بازسازیت کردند چند روز هم با تو صحبت می کنند و راهکار خروج از بحران را به تو یاد می دهند هنگامی که کاملاً ارشاد شدی نوبت ایجاد شرایط مناسب جهت تو می رسد. یک منزل نقلی شهرداری به تو اهدا می کند و یه شغل مناسب با دستمزد بالای خط فقر برایت دست و پا می شود. در آخر هم نوبتی باشد نوبت اوضاع پزشکی و پیگیری به دندان هایی است که با وجود کم کار کشیده شدن از آنها، پوسیده شده است اند. خلاصه این که اندکی صبر… »

واژه های کلیدی: زندان | بازسازی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz